Integritetspolicy

All data kommer att behandlas som konfidentiell information och kommer att användas för att bedriva internethandel samt tillgodose god kundnöjdhet. Ernst Hotell Supply AB behandling av personuppgifter bygger på följande rättsliga grunder:

– nödvändighet för utförande av ett kontrakt som den registrerade är en part (t.ex. köp via någon av våra hemsidor)

– Bearbetning är nödvändig för att följa lagliga skyldigheter som åläggs Ernst Hotell Supply AB (t.ex. för att följa bokföringshandlingar)

– Bearbetning är nödvändig för Ernst Hotell Supply AB’s legitima intressen (t.ex. interna affärsändamål, t.ex. att förbättra vår webbplats eller förbättra våra tjänster och produkter och upptäcka bedrägerier)

– Ditt samtycke (nyhetsbrev, registrera användare)

Vi använder din e-postadress som en länk i slutförandet av dina beställningar och för enkät-undersökningar.

Du kommer endast att kontaktas av oss via telefon om det finns problem med din beställning och /eller för att få information om din leverans.

Dina personuppgifter kan användas i händelse av en polisutredning, eftersom vi rapporterar bedrägliga betalningar till polisen. Vi lämnar ut konto- och annan personlig information när vi finner det nödvändigt för att följa gällande lagar och förhindra stöld och bedrägeri, t.ex. i samband med kreditkort.

Ernst Hotell Supply AB överför endast personuppgifter till relevanta operatörer i samband med leveransen. Vi överför eller säljer inte din personliga information eller på något sätt gör denna tillgänglig för tredje part, andra företag inkluderat.

Ernst Hotell Supply AB överför bara personuppgifter till transportörer som är relaterade till leveransen. Vid behov överför Ernst Hotell Supply AB personuppgifter till relevanta varuleverantörer. Ernst Hotell Supply AB överför inte, säljer inte eller på annat sätt gör din personliga information tillgänglig för andra tredje parter.

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Förvaringsperioderna beror på typen av data och orsaken till att vi samlade in och lagrade dina data till att börja med. Vi granskar ständigt våra lagringsperioder och tar hänsyn till våra skäl för att behandla dina personuppgifter och den rättsliga grunden för detta.

Håll dig uppdaterad om
inredning för verksamheter

Få givande inredningstips, insikter från branschen och inspirerande miljöer direkt till din e-post genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.