Leverans, Betalningsvillkor & Integritetspolicy

Leveransvillkor
Leveransvillkor: Fritt vårt lager.
Betalningsvillkor: 30 dagar netto.
Därefter debiteras dröjsmålsränta med 8 % per påbörjad månad.

Ordererkännande skickas via mail till beställaren.
Godsavisering skickas via mejl samma dag som godset lämnar Ernst Hotel Supply.
När ni mottar godset, kontrollera att allt är helt, vid skador se nedan under reklamationer

Vi förbehåller oss rätten att göra löpande justeringar på våra produkter.

Reklamationer:

Vid eventuella transportskador gäller följande:

– Om det är synliga skador på emballage och eller gods vid leverans måste detta noteras direkt på fraktsedeln vid mottagandet samt få chaufförens underskrift. Alla skador både på gods och emballage verifieras med foto.

– Vid dolda skador skall detta anmälas till Ernst Hotel Supply inom 7 dagar samt verifieras med foto på emballage och gods annars godkänner inte fraktbolaget skadan.

Alla reklamationer skall anmälas till info@ernsths.se, med formulär ”skaderapport”.

Angående reklamationer så följer vi konsumentlagstiftning.

Integritetspolicy

All data kommer att behandlas som konfidentiell information och kommer att användas för att bedriva internethandel samt tillgodose god kundnöjdhet. Ernst Hotell Supply AB behandling av personuppgifter bygger på följande rättsliga grunder:

– nödvändighet för utförande av ett kontrakt som den registrerade är en part (t.ex. köp på någon av våra hemsidor)

– Bearbetning är nödvändig för att följa lagliga skyldigheter som åläggs Ernst Hotell Supply AB (t.ex. för att följa bokföringshandlingar)

– Bearbetning är nödvändig för Ernst Hotell Supply AB’s legitima intressen (t.ex. interna affärsändamål, t.ex. att förbättra vår webbplats eller förbättra våra tjänster och produkter och upptäcka bedrägerier)

– Ditt samtycke (nyhetsbrev, registrera användare)

Vi använder din e-postadress som en länk i slutförandet av dina beställningar och för enkät-undersökningar.

Du kommer endast att kontaktas av oss via telefon om det finns problem med din beställning och /eller för att få information om din leverans.

Dina personuppgifter kan användas i händelse av en polisutredning, eftersom vi rapporterar bedrägliga betalningar till polisen. Vi lämnar ut konto- och annan personlig information när vi finner det nödvändigt för att följa gällande lagar och förhindra stöld och bedrägeri, t.ex. i samband med kreditkort.

Ernst Hotell Supply AB överför endast personuppgifter till relevanta operatörer i samband med leveransen. Vi överför eller säljer inte din personliga information eller på något sätt gör denna tillgänglig för tredje part, andra företag inkluderat.

Ernst Hotell Supply AB överför bara personuppgifter till transportörer som är relaterade till leveransen. Vid behov överför Ernst Hotell Supply AB personuppgifter till relevanta varuleverantörer. Ernst Hotell Supply AB överför inte, säljer inte eller på annat sätt gör din personliga information tillgänglig för andra tredje parter.

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy. Förvaringsperioderna beror på typen av data och orsaken till att vi samlade in och lagrade dina data till att börja med. Vi granskar ständigt våra lagringsperioder och tar hänsyn till våra skäl för att behandla dina personuppgifter och den rättsliga grunden för detta.